Privacy

Privacybeleid

1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid bepaalt hoe Juice Technology AG, (‘Juice’, ‘wij’) de persoonlijke gegevens gebruikt van klanten en bezoekers (‘u’) van hun website en mobiele toepassingen, zoals apps, (‘website’), ongeacht het onderwerp van de gegevens of derde partijen die ze verstrekken, en of de gegevens worden overgebracht naar Juice via de website of op enige andere manier.

 

2. Contact

U kunt op de volgend e manieren contact met ons opnemen:

Juice Technology AG

Kasernenstrasse 2

8184 Bachenbülach

Juice wordt vertegenwoordigd door CEO Christoph Erni
info@juice-technology.com

 

Juice wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door:

Juice Europe GmbH

Bergfeldstraße 11

D-83607 Holzkirchen

 

3. Algemeen

Juice is actief op het gebied van mobiliteit gebruikt de websites om informatie te bieden over het bedrijf, producten en diensten, en opties voor feedback. Daarnaast is er een online shop voor Zwitserland.

Juice houdt zich aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die zijn verkregen op het moment van registratie en gedurende het contract, die zijn beschermd onder de Zwitserse Federal Data Protection Act (van nu af aan ‘DPA’) of de Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) (van nu af aan ‘EU GDPR’), zullen exclusief worden gebruikt voor het doeleinde van vervulling van het contract, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik, in het bijzonder voortvloeiend uit dit Privacybeleid, of de toepasselijke wetgeving het toestaat. Onze medewerkers zijn verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Aangezien we de meeste persoonsgegevens elektronisch verwerken, hebben we de gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen (zoals IT-beveiligingsmaatregelen) om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Daarnaast blijven wij onze medewerkers voortdurend bijscholen op het gebied van privacy- en informatiebeveiliging.

 

4. Bereik en doel van de verzameling van persoonsgegevens

Wij kunnen uw basisgegevens verzamelen (zoals een bedrijfsnaam, naam, adres en e-mail), persoonsgegevens via de diensten die u hebt gekocht of gereserveerd, uw betalingsgegevens, uw online voorkeuren en uw klantenfeedback.

We gebruiken deze persoonsgegevens om met u te communiceren, te evalueren, transacties met u af te sluiten en te verwerken (zoals de verkoop of reservering van producten), voor het exploiteren van de websites, voor het factureren van diensten, of voor het uitvoeren van marktonderzoek en marketing, bijvoorbeeld om uw klantenbestand te analyseren of contact met u op te nemen via post of e-mail, of tekstberichten.

Alle invoervelden voor persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze aanbieding, zijn als zodanig gemarkeerd tijdens het verzamelen. Het verstrekken van persoonsgegevens in andere invoervelden is vrijwillig. U kunt ons op elk moment informeren dat u niet langer akkoord gaat met het verwerken van deze vrijwillig verstrekte persoonsgegevens (zie paragraaf 13, Uw rechten).

We kunnen persoonsgegevens van uw verzamelen over uw kredietwaardigheid, om onszelf te beschermen tegen wanbetaling.

We kunnen ook uw browse- en gebruiksgegevens verzamelen. Dit is bijvoorbeeld de informatie over het type browser en browserversie dat u gebruikt bij het bezoeken van de websites, welk besturingssysteem u gebruikt, welke sites u hebt gebruikt om naar onze sites te koppelen, en welke elementen van de websites u gebruikt en hoe u die gebruikt. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen samen met het IP-adres van uw toegangsapparaat. Ze doen dienst om onze websites op de juiste manier weer te geven en te optimaliseren, ter bescherming tegen aanvallen of andere inbreuken en om de sites voor u persoonlijk aan te passen. Wij verwerken en evalueren de persoonsgegevens op een manier waarop we er geen verdere informatie uit kunnen onttrekken on de respectievelijke persoon te identificeren aan de hand van de browse- en gebruiksgegevens, tenzij in geval van juridische redenen bij verdenking op inbreuk op wetgeving.

 

5. Retentieperiode

We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, of die de wet voorschrijft.

Als u een account bij ons hebt aangemaakt, bewaren we de verstrekte basisgegevens zonder beperking. U kunt echter op elk moment verzoeken uw account te verwijderen (zie paragraaf 13, Uw rechten). We zullen dergelijke basisgegevens verwijderen, tenzij wij bij wet verplicht zijn deze te bewaren.

We zullen de essentiële informatie verwijderen voor bestellingen zonder account, nadat de garantieperiode is verlopen of de prestatie is verricht, voorzover wij niet bij wet verplicht zijn deze te bewaren; dit verwijderen kan direct plaatsvinden of periodiek.

Als we geen verdere zakelijke contacten met een gegevensonderwerp wensen, als gevolg van schending, wanbetaling, of andere legitieme redenen, zullen wij de bijbehorende persoonsgegevens vijf jaar bewaren of, in geval van een herhaling, voor tien jaar.

6. Verwerking van persoonsgegevens door derden en in het buitenland

We kunnen ook persoonsgegevens hebben verwerkt voor doeleinden van dochterondernemingen of derde partijen.

Deze bedrijven bestaan uit marketing- en marktonderzoeksbedrijven, onze outsourcingpartners die verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering van onze informatietechnologie, leveranciers van analyseservices, financiële dienstverleners, incassoburaus, advocaten en openbare autoriteiten. We selecteren met grote zorgvuldigheid de groep bedrijven of derde partijen die we vertrouwen met het verwerken van persoonsgegevens, en deze moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de genoemde derde partijen of ons kan ook plaatsvinden in landen binnen en buiten de Europese Unie. We bieden voldoende contractuele garanties dat een dergelijke derde partij de persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en exclusief in het belang van Juice. Deze garanties volgen de standaarden van de Europese Commissie (en worden erkend in Zwitserland). U hebt het recht de bijbehorende garanties in de respectieve contracten te raadplegen.

We hebben de volgende derde partijen de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwd:

-        Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-        YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA;

-        Facebook inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

7. Analytische diensten

We maken gebruik van dienstverlening van derde partijen om gewoonten bij het webbrowsen te analyseren. We kunnen ook inhoud van andere websites opnemen.

Aan de hand van de analytische diensten kunnen wij het gebruik van de website meten en evalueren.

Persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld door de analytische diensten, worden anoniem overgebracht naar de servers in het buitenland van de aangenomen derde partij, inclusief de VS.

 

8. Integratie van inhoud van derden op websites van Juice

Onze websites bevatten inhoud van verschillende externe leveranciers, zoals video's van videoplatforms zoals YouTube, of knoppen van sociale mediaplatforms zoals Facebook of Twitter. Met deze inhoud kunnen bezoekers ofwel inhoud van deze platforms weergeven op onze websites, of onze inhoud delen in de respectievelijke sociale netwerken.

Als onze websites dergelijke inhoud weergeven als onderdeel van de sites tijdens het browsen, wordt automatisch een verbinding gelegd met de servers van derden. De externe leverancier ontvangt persoonsgegevens over uw bezoek aan onze website, vooral uw IP-adres. Als u bent aangemeld bij de externe leverancier op het moment van uw bezoek, bijvoorbeeld met een Facebook- of Google-account, is de derde partij mogelijk in staat uw bezoek aan onze websites te identificeren. U autoriseert ons deze informatie vrij te geven aan de derde partij bij wie u een account hebt.

De relevante externe leveranciers voorzien u van informatie over het doel en bereik van de gegevens die worden verwerkt door dergelijke externe leveranciers, en over uw opties voor respectieve rechten en instellingen.

 

9. Cookies en pixeltags

We gebruiken cookies en pixeltags op onze websites.

Cookies zijn gegevenspakketjes die kunnen worden verzonden van de webserver van onze website naar uw webbrowser, op uw computer worden opgeslagen en door de webserver weer worden opgehaald bij uw volgende bezoek. Cookies leggen informatie vast over de online voorkeuren van bezoekers van onze websites en zorgen dat wij de beleving van bezoekers kunnen verbeteren. Er is een verschil tussen sessiecookies en persistente cookies.

Sessiecookies dienen om op een server opgeslagen informatie tijdens een bepaald bezoek aan onze websites (zoals de online shop) uniek aan u of uw internetbrowser toe te wijzen (bijvoorbeeld om te onthouden welke artikelen er in het winkelwagentje lagen). Uw webbrowser verwijdert sessiecookies zodra u de browser afsluit.

Persistente cookies worden gebruikt om de standaardinstellingen van uw webbrowser op te slaan (bijvoorbeeld de taal van de website) gedurende meerdere bezoeken aan onze sites, bijvoorbeeld, zelfs nadat u de browser afsluit, of om automatisch aanmelden mogelijk te maken. Persistente cookies verlopen alleen volgens de instellingen van uw webbrowser (bijvoorbeeld een maand na uw laatste bezoek). Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van permanente cookies.

U kunt aanwezige sessiecookies of persistente cookies in uw webbrowser op elk gewenst moment verwijderen, en het opslaan van aanvullende cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige functies van onze websites niet goed meer functioneren.

Pixeltags (ook bekend als tracking pixels, webbeacons, doorzichtige gif's of canvas) zijn kleine afbeeldingen, onzichtbaar voor de bezoeker, die door uw webbrowser worden gedownload wanneer u onze websites bezoekt. Wanneer uw webbrowser de pixeltag opent, wordt specifieke informatie genoteerd en vastgelegd in de logbestanden van de server (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u de website bezocht of bepaalde gegevens over uw apparaat, zoals de schermresolutie of het IP-adres).

10. Juridische gronden voor verwerking

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door ons valt onder Artikel 13(2) (a) van de DPA (verwerking in direct verband met de voltooiing van de uitvoering van een contract, in overeenstemming met Artikel 6(1) (b) EU GDPR) en Artikel 13(1) of the DPA (toestemming van het gegevensonderwerp of juridische verplichting tot verwerking, in overeenstemming met Artikel 6(1) (a) EU GDPR).

We behouden ons het recht voor onze eigen belangen te beschermen door de achternaam, voornaam, het adres en het e-mailadres van het gegevensonderwerp te behouden, met de persoonsgegevens rond de omstandigheden van het afzonderlijke geval, conform Artikel 13(1) van de DPA (in lijn met Artikel 6(1) (f) EU GDPR), in gevallen waarbij we van plan zijn de toekomstige voltooiing van contracten met gegevensonderwerpen te weigeren als gevolg van wangedrag, wanbetaling of andere gelijksoortige legitieme redenen.

Elke verwerking van uw gegevens door andere dochterondernemingen is ook onderworpen aan Artikel 13(1) van de DPA (in lijn met Artikel 6(1) (f) EU GDPR).

11. Uw rechten

Elk gegevensonderwerp heeft de mogelijkheid op te vragen of en welk type informatie met betrekking tot hen wordt verwerkt (recht op bevestiging, recht op toegang).

Op uw verzoek:

- Zullen wij afzien van de verwerking van persoonsgegevens (recht tot intrekken van uw toestemming voor de verwerking van niet-essentiële persoonsgegevens, recht om te worden vergeten). We zullen uw verzoek te worden vergeten doorsturen naar de derde partijen naar wie wij eerder uw gegevens hebben doorgestuurd.

- We zullen de relevante persoonsgegevens rectificeren (recht op rectificatie).

- We zullen de verwerking van de relevante persoonsgegevens beperken (recht tot een beperking van verwerking, in welk geval wij alleen uw gegevens bewaren of gebruiken voor de bescherming van onze juridische rechten of de rechten van een andere persoon).

-      U zult de relevante persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door machine leesbare indeling (recht op portabiliteit van gegevens).

Als u een dergelijk verzoek wilt doen om een van de in dit gedeelte uiteengezette rechten uit te oefenen, bijvoorbeeld als u niet langer nieuwsbrieven per e-mail wilt ontvangen of uw account wilt verwijderen, kunt u daarvoor de betreffende functie gebruiken in de e-mail die u is verzonden, of u kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een medewerker conform sectie 2 (contact).

Als wij niet aan een verzoek voldoen, zullen we u up de hoogte stellen van de redenen daarvoor. We kunnen bijvoorbeeld legitieme gronden hebben om verwijdering van gegevens te weigeren als uw gegevens nog nodig zijn in verband met het oorspronkelijke doel (bijvoorbeeld als u nog steeds een dienst van ons afneemt), als verwerking noodzakelijk is in verband met verplichte juridische voorwaarden (bijvoorbeeld belastingwetgeving) of wanneer wij een zwaarder wegend belang hebben (zoals in geval van een rechtszaak tegen het gegevensonderwerp).

Als wij een zwaarder wegend belang kunnen aantonen voor de verwerking van persoonsgegevens, hebt u desalniettemin nog steeds het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, gegeven dat uw bepaalde situatie leidt tot een verschil in het evenwicht van belangen vergeleken met eerdere gegevensonderwerpen (recht op bezwaar). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een persoon bent met een publiek profiel of de verwerking kan leiden tot het risico dat een derde partij u schade zal toebrengen.

Als u niet tevreden bent met onze reactie op uw verzoek, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit , zoals uw land van herkomst of Juice, (recht tot het indienen van een klacht).

 

12. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Dit Privacybeleid en de overeenkomsten die zijn gesloten op basis hiervan of in verband met dit Privacybeleid, zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving, tenzij wetgeving van een andere staat noodzakelijkerwijs van toepassing is. De bevoegde rechtbank is het hoofdkantoor van Juice, voorzover geen andere competente rechtbank anderszins bevoegd is.